Kanał Juranda

Malborska Młynówka

Punkty na mapie

 

Kanał Juranda: 

mało znany zabytek techniki będący największą budowlą hydrotechniczną Zakonu Krzyżackiego i jednocześnie wielkie osiągnięcie średniowiecznej myśli technicznej.
Zwany też Malborską Młynówką. Budowla hydrotechniczna zaprojektowana i wykonana w latach 1280-1320 przez Krzyżaków. Doprowadzała ona do zamku i miasta wodę służącą do picia, do napełnienia fos i zasilenia młynów z odległego Jeziora Dzierzgoń. Na trasie kanału znajdowało się kiedyś 10 młynów i jedna śluza służąca zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu Malborka. W dużej części przebiegu kanał jest zbyt wąski dla kajaków, wije się przez malownicze, pagórkowate rolnicze tereny Powiśla. W Malborku biegnie obecnie pod ziemią i pojawia się na powierzchni w pobliżu zamku i suchych obecnie fos. Kanał ma długość 29,3 km. W okolicy Jurkowic płynie akweduktem nad Jurkowicką Strugą (Jurkowickie Sklepienie), i jest największym dziełem hydrotechnicznym państwa zakonnego.