Brama Mariacka w Malborku

Brama Mariacka w Malborku

Brama Mariacka zwana też Sztumską, powstała w ramach budowy systemu obronnego miasta Malborka w II połowie XIV wieku

Brama Garncarska w Malborku

Brama Garncarska w Malborku

Brama Garncarska
Brama Garncarska, zwana też św. Ducha lub Elbląską, powstała w ramch budowy systemu obronnego miasta Malborka w II połowie XIV wieku.

Ratusz Staromiejski w Malborku

Ratusz Staromiejski w Malborku

Ratusz Staromiejski
Średniowieczna siedziba władz miejskich usytuowana została we wschodniej pierzei Rynku. W obecnym kształcie wzniesiona została w 2 poł. XIV w., około 1380 r.

Kanał Juranda Zamek w Malborku

Kanał Juranda Zamek w Malborku

mało znany zabytek techniki będący największą budowlą hydrotechniczną Zakonu Krzyżackiego i jednocześnie wielkie osiągnięcie średniowiecznej myśli technicznej.

Granica Wolnego Miasta Gdańsk i Prus Wschodnich

Granica Wolnego Miasta Gdańsk i Prus Wschodnich

Granica państwa
28 czerwca 1919 roku „Mocarstwa Sprzymierzone i Skojarzone” podpisały w Wersalu traktat pokojowy z pokonanymi Niemcami. Artykuł 102. traktatu zobowiązywał mocarstwa do utworzenia Wolnego Miasta Gdańska.

14 Zakończenie Zamek w Malborku

14 Zakończenie Zamek w Malborku

Zamek Krzyżacki w Malborku to największy gotycki zespół zamkowy nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.
Wybudowany został na przełomie XIV i XV wieku, a przez wieku stanowił siedzibę m.in. wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, władców Prus i królów Królestwa Polskiego.