Dziękujemy za wspólny czas

Zapraszamy ponownie!

Ratusz Staromiejski

Średniowieczna siedziba władz miejskich usytuowana została we wschodniej pierzei Rynku…

Brama Garncarska

zwana też św. Ducha lub Elbląską, powstała w ramch budowy systemu obronnego miasta Malborka

Brama Mariacka

zwana też Sztumską, powstała w ramach budowy systemu obronnego miasta Malborka

Punkty na mapie