00 Zamek w Malborku

Zapraszamy do podróży przez historię Krzyżaków i twierdzy Malbork

Serdecznie witamy w Malborku, największym gotyckim zamku świata!
Jego wielkość nie wyraża się tylko w powierzchni, jaką zajmuje, choć jest ona niebagatelna i wynosi ok. 20 ha. Malbork to pomnik historii, zabytek o wielkim znaczeniu politycznym i emocjonalnym, związanym nierozerwalnie z historią trudnego sąsiedztwa dwóch narodów – polskiego i niemieckiego.
Rycerze zakonu krzyżackiego budowali ten ogromny kompleks od połowy lat 70. XIII w. i już 30 lat później Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego ogłosił Malbork swoją rezydencją. Od tego czasu Malbork będzie się coraz prężniej rozwijać, wkrótce stanie się potęgą gospodarczą i polityczną średniowiecznej Europy.
W czasach nowożytnych stał się rezydencją królów polskich a od 1772 r. prawa do niego uzyskali władcy Prus. Ich panowanie to okres wspaniałej restauracji i odbudowy zamku, ale jednocześnie czas największego wykorzystania politycznego i propagandowego w służbie rodzącej się wtedy narodowej tożsamości narodu niemieckiego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie także w dekoracji odbudowanego zamku.
Druga wojna światowa zniszczyła zamek w 50 % i położyła kres jego funkcjonowania jako cesarskiej rezydencji i narodowego pomnika niemieckiego. Nowa, polska władza zdecydowała się na krok nie mający w dziejach precedensu – uznano zamek za zabytek o znaczeniu ogólnoludzkim i nie bacząc na jego polityczne uwikłanie rozpoczęto zabezpieczanie i odbudowę, z wykorzystaniem doświadczeń konserwatorów niemieckich oraz nowych metod pracy.
Zamek nie jest już jednak własnością jednego narodu – jest wartością ogólnoświatową, co dokumentuje znajdująca się na Bramie tablica. Upamiętnia ona wpisanie zamku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w dniu 6 grudnia 1997 r.